Права връзка /женска/

с адаптор

Детайлна информация

Цена
1YTRPG182 18 x 1/2" бр
4.30 лв
1YRPG183 18 x 3/4" бр
3.72 лв
1YRPG202 20 x 1/2" бр
4.09 лв
1YRPG203 20 x 3/4" бр
4.81 лв
1YRPG321 32 x 1" бр
12.52 лв
* Всички цени са с ДДС