НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! •

NAVOM

NAVOM spol. s.r.o. е чешка фирма производител на двукомпонентна обмазна хидроизолация на циментова основа. Продуктите имат висока адхезия към бетон, тухла, камък, газобетон, метал и др. Продуктите могат да се нанасят върху суха или влажна повърхност, както и върху кородирали метали, без да е необходимо идеално почистване.