НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! •

Коляно

коляно - дъга

Детайлна информация

Цена
CK31000 d32, 15°
CK33000 d32, 30°
CK34000 d32, 45°
CK36000 d32, 67°
CK38000 d32, 87°
CK41000 d40, 15°
CK43000 d40, 30°
CK44000 d40, 45°
CK46000 d40, 67°
CK48000 d40, 87°
CK51000 d50, 15°
CK53000 d50, 30°
CK54000 d50, 45°
CK56000 d50, 67°
CK58000 d50, 87°
CK71000 d75, 15°
CK73000 d75, 30°
CK74000 d75, 45°
CK76000 d75, 67°
CK78000 d75, 87°
CKA1000 d110, 15°
CKA3000 d110, 30°
CKA4000 d110, 45°
CKA6000 d110, 67°
CKA8000 d110, 87°
CKC4000 d125, 45°
CKC6000 d125, 67°
CKC8000 d125, 87°