Листова изолация Kaiflex

Изолация от микропореста гума

Детайлна информация

Цена
89606000 100cm x 6mm кв.м.
11.88 лв
89610000 100cm x 10mm кв.м.
16.62 лв
89613000 100cm x 13mm кв.м.
20.76 лв
89616000 100cm x 16mm кв.м.
28.26 лв
89619000 100cm x 19mm кв.м.
29.40 лв
* Всички цени са с ДДС