НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! •

Листова изолация Kaiflex

Изолация от микропореста гума

Детайлна информация

Цена
89606000 100cm x 6mm кв.м.
89610000 100cm x 10mm кв.м.
89613000 100cm x 13mm кв.м.
89616000 100cm x 16mm кв.м.
89619000 100cm x 19mm кв.м.