НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! •

КАЧЕСТВА

 1. Могат да се нанасят както върху суха, така и върху влажна повърхност при температура от -10 до +50оС и относителна влажност на въздуха до 100% .
 2. Могат да се нанасят върху кородирали стомани, без да е необходимо почистване до метален блясък.
 3. Имат висока адхезия към бетон, тухла, камък, газобетон, метали, дърво и др.
 4. Незапалими и негорими.
 5. Екологично чисти.
 6. Устойчиви на въздействието на течни горива и органични разтворители.
 7. Издържат на разтвори на NaCL във всички концентрации.
 8. Устойчиви на атмосферни влияния.
 9. Леки за апликиране – четка, валяк, бояджийски пистолет.
 10. Ниски разходни норми – не натоварват строителната конструкция.
 11. Защитават детайли със сложна геометрия.

 

 

ТРАЙНОСТ НА ГОТОВОТО ПОКРИТИЕ

 1. В стоманени резервоари за въглеводороди (бензин, нафта, петрол): - 15 години.
 2. В стоманени бойлери за гореща питейна и промишлена вода 70 - 100 оC и твърдост 12 – 25N – 5години.
 3. Върху стоманени конструкции в минни условия и подземни колектори: 5 -  10години.
 4. Върху стомана при атмосферни условия: мин. 10години.
 5. В железобетонни резервоари за питейна вода като хидроизолация: 15 – 20години.
 6. Фундаменти на сгради: над 25 години.
 7. В повечето останали случай: 2 – 10години, в зависимост от агресивността на средата.