НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! •

Монтаж на тръбопроводите

 

При практическия монтаж на полипропиленовите тръпопроводи е необходимо да се знае, че физико - механичните свойства на полипропилена значително се отличават от свойствата на металните тръбопроводи. Монтажа на тръбопровода трябва да бъде изпълнен при отчитане на дадените особености, за да бъдат предотвратени повреди и скъсвания на тръбите и преди всичко да не се изложи на опастност здравето или животът на хората. Това се отнася предимно до следните технически решения:

  • разстояния между опорните точки при закрепване на тръбопровода;
  • линейното удължение и свиване и тяхната компенсация;
  • прехода метал - полипропилен;
  • комбиниране на материалите и т.н.

Тъй като полипропиленовият тръбопровод, за разлика от стоманеният не е самоносещ се, е необходимо да бъде закрепен към стената или подпрян на опори. Фирмата предлага за доставка стоманени поцинковани жлебове, които се поставят на тръбопровода под изолацията. Цялата конструкция се прикрепва с помощта на подвижни и неподвижни опори. Видимо тръбопровода е прав (не провисва). На местата където тръбопровода променя посоката си, жлебовете трябва да бъдат прикрепени по такъв начин, че да не предизвикват повреди при съкращаването или удължението на тръбопровода.