НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! •

Нов Антикорозионен Водата Отблъскващ Материал

 

Материалите от серията NAVOM (чешки патент № 139249) са създадени през 1960год. в института за защита на металите от корозия – гр. Прага за нуждите на отбраната и военната промишленост под наименованието СК 5. От тогава в резултат на развитието на силикатната, колоидната и физико – химията същите непрекъснато се усъвършенстват като асортиментът и приложението им се разширяват.

Създател на материалите NAVOM е българинът к.т.н инж. химик Сл. Карабиберов.

 

Състав: Специален цимент, пластификатори, регулатор на втвърдяване, неорганични свързващи вещества и инхибитор. Не съдържат и не се влиаят от органични разтворители.

Съчетаването на различните материали от серията NAVOM предоставя на строителната индустрия ефикасен и надежден инструмент за борба с корозията и за изграждане на хидроизолационни системи както от активната страна, така и устойчиви на обратен хидростатичен напор.

Пасивира действието на сулфати, хлориди, оксиди, йонни смеси и други корозионни агенти като по този начин предотвратява автогенната корозия. Устойчив на въздействието на петролни продукти.

Прилагането им в практиката доказа тяхната ефикасност, както при ново строителство, така и при ремонт и консервационни работи.