НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! •

Начин на работа:

 

  1. Измерваме и нарязваме тръбите на необходимия размер с помощта на ножица, тръборез или ножовка.
  2. Подготвяме за заварка тръбата и фитинга. Върху тръбата отбелязваме дължината на разтопяване от дифузионната приставка (глава). Краят на тръбата и отворът на фитинга се почистват от прах и други частици. Така подготвените тръба и фитинг (детайл), ги заваряваме посредством нагрятата до 260о дифузионната приставка от апарата.
  3. Заваряваната площ (повърхността) довеждаме до пластично състояние, след което съединяваме. Съединението става без завъртане на тръбата в фитинга. След съединяването леко притискаме тръбата по оста, за да не се получи изтласкване на тръбата от фитинга, вследствие на вътрешното напрежение на материала.