НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! •

Нова серия многослойни ПП-Р тръби FV Plast FASER

 

При производството на многослойните тръби FV Plast FASER са използвани най - новите технологии в областта на полимерните изделия: армировка със стъклофибри /стъкловлъкна/.

 

Основни свойства на тръбите FV Plast FASER:

  • Заваряват се като традиционния ПП-Р: преди заварка не е необходимо да се отстранява повърхностния слой;
  • Повишен диапазон на работната температура – запазват формата си в интервала от 0-90°C;
  • Устойчивост повече от 50 год. при налягане 20bar и температура 20°C;
  • Повишена стабилност (по-голямо разстояние между опорите);
  • По-малко линейно разширение ( α = 0,035) (за сравнение: α ppr = 0,15);

 

Многослойните тръби FASER се състоят от 3 слоя. Външен и вътрешен - класически ПП-Р, като между тях е вмъкнат комбиниран слой от полипропилен и стъклофибри. Този слой осигурява на тръбата FASER висока устойчивост на огъване и намалява температурното разширение. В резултат се намалява количеството на компенсаторите и крепежните елементи при монтажа на инсталацията.

 

Максимални работни параметри и област на приложение на тръби FASER (съгласно DIN 8077):

  • Тръбопроводите за студена вода: постоянно натоварване при температура до 20°C и работно налягане до 20 bar.;
  • Тръбопроводи за гореща вода: постоянно натоварване при температура до 70°C и работно налягане до 10 bar.;
  • Отоплителни системи: постоянно натоварване при температура до 70° C и работно налягане до 3 bar ( съгласно DIN EN 12828).