НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! •

Препоръчителни експлоатационни параметри и срок на годност за ППР (тип 3)

 

напорна редица PN 10

– студена вода до 20 °C

– подово отопление до 45 °C

напорна редица PN 16

– студена вода до 20 °C

– гореща вода до 60 °C

напорна редица PN 20

– гореща вода до 60 °C

– централно отопление до 80 °C; всеки проект е необходимо да се оценява индивидуално, съобразно срока на годност и в зависимост от налягането върху стените на тръбата.

 

Общоприето е, че значението на напорната редица ( PN 10,PN 16, PN 20 ) отразява дебелината на тръбната стена. За определяне на напрежението на водата по стената, устойчивостта на тръбопровода към налягане и срока на годност на системата при различни условия. Важно е да се помни, че макс. експлоатационно налягане в сгради за студена вода ( дo 20 °C ) е 10 бара, а за топла - 7.5 бара при макс. температура 60 °C. Тръбопровод конструиран с разчет за годност 50 години, студената вода трябва да се изпълни с PN16, а топлата с PN20. При използването на по-нисък напорен порядък или при други експлоатационни условия, или при друга работна среда, различна от чистата вода, срока на годност на инсталацията трябва да бъде проверен съгласно разчетите на ЧСН EN 1778 (Чешки стандарт за налягане). Ето защо е необходимо винаги да отчинаме влиянието на всички фактори, като резултатът трябва да бъде компромис между следните изисквания: желаният срок на годност, предполагаемото напорно и температурно натоварване, необходимият дебит и цената на материалите. Информативните величини за условията на експлоатация и съответстващите им величини за дълготрайност са валидни само за тръбопроводните системи от полипропилен тип 3, производство на фирма FV Plast. Коефициент на безопастност - k =1.25