НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! • НОВИЯТ НИ МАГАЗИН ВЕЧЕ РАБОТИ! Заповядайте на ул. Сребърна 9 – Работно време 8:30 – 17:00 от понеделник до петък! •

Антикорозионни покрития   / Защита против корозия /

 

 

Продукти:  NAVOM 2 PPV, NAVOM 2 PUP, NAVOM 3 TPV

 

 

Механизъм на защитното действие:

 

Агресивните съставки на средата (SO2, CO2, NO2, CL и водните пари) реагират с покритието преди да могат да въздействат на метала. По време на експонирането им, продуктите на химическата реакция се отлагат в порите и капилярите на покритието, което постепенно става водонепроницаемо. Химическият състав на покритието пасивира действието на корозионните агенти (сулфати, въглеродни оксиди, нитрати, хлориди и йонни смеси) като предотвратява развитието на автогенната корозия. Това качество дава възможност материала да се нанася върху кородирали повърхности, без да е необходимо почистването им до метален блясък.

Качествата на материала с обозначение СК–5 са изпробвани с положителен резултат в изследователския институт „Защита металов” – гр. Рига.

От 1982г. материалът се ползва за предпазване на корабите от „Чешке лоденице – Прага”(Чешки корабостроителни заводи). NAVOM намери приложение за защитата против корозия във вътрешната защита, във вътрешните помещения на плавателните съдове, засмукващите багери, помпените станции, форпика (носовата част на корабите), резервоарите за нафта и вода и тн.

Материалът е одобрен за доставките на плавателните съдове за държавите от бившия Съветски съюз, като покритието отговаря на изискванията на Корабния регистър. Химическата устойчивост на NAVOM 2 PPV и 2 PUP е в границите на pH 5,5÷14. Извън тези параметри системата за защита от корозия трябва да бъде завършена с подходяща боя или лак, устойчиви на спецификата на химическата агресия. По този начин се гарантира експлоатационната надежност на покритието за големи периоди от време.

Устойчивостта на покритието без допълнителна защита е представена в таблици №1 и №2

 

 

Обекти

 

  1. Резервоари за самолетно гориво и ГСМ – летище Рузине – Прага, летище Братислава.
  2. Консервационни работи – АЕЦ  „Белене”
  3. Циркулационен тръбопровод ТЕЦ „Марица – Изток” 2
  4. Тръбопровод за хвостохранилище ф1200 „Асарел – Медет” – защита от атмосферни влияния.
  5. Тръбопровод ф2500 „Напоителни системи” – Шумен – от вътрешната страна.
  6. Хладилни камери на траулер „Маурере”
  7. Резервоари за петролни продукти на „Петрол” и др.